4player sætter fokus på mental resiliens for at understøtte fodboldspilleres mentale sundhed

I denne uge søsætter 4player et nyt mentalt initiativ, når workshoppen i mental resiliens rulles ud i professionelle fodboldklubber i Danmark. Workshoppen skal bidrage til at øge spillernes mentale resiliens (modstandskraft), der udgør et vigtigt element i understøttelsen af udøvernes mentale trivsel

Af Morten Koch Nielsen

4player har siden 2019 haft stor fokus på mental sundhed, og det seneste initiativ, der er blevet udviklet er en workshop i mental resiliens. Denne har til formål at give spillerne mentale værktøjer til at tackle udfordringer og modgang igennem tilværelsen som professionel fodboldspiller med fokus på udøvernes generelle trivsel. Desuden er intentionen med workshoppen, at den skal hjælpe til at forebygge mentale problemer blandt fodboldspillere.

Workshoppen sætter igennem oplæg og praktiske arbejdsopgaver fokus på at skabe kendskab til mental resiliens, bagvedliggende psykologiske mekanismer og håndgribelige værktøjer til håndtering af stress, samt nedbrydning af barrierer ift. at søge hjælp, der udgør centrale elementer for at udvikle ens mentale resiliens.

 

Et efterspurgt tiltag

Workshoppen i mental resiliens imødekommer et tidligere dokumenteret behov blandt danske professionelle fodboldspillere. Således har 65% af danske professionelle fodboldspillere tidligere udtrykt, at de gerne vil være bedre til at tackle deres tanker og følelser, så de ikke påvirker deres trivsel negativt.

Ligeledes imødekommer workshoppen spillernes behov om, at 4player skal hjælpe med at oplyse spillerne om, hvordan mentale udfordringer kan identificeres, forebygges eller håndteres, hvilket 84% af de danske professionelle fodboldspillere tidligere har tilkendegivet. JF. 4PLAYER RAPPORT 2019

 

Vigtigheden af mental resiliens som fodboldspiller

Mental resiliens kan opsummeres til at indbefatte en dynamisk proces,  der dækker over et individs kapacitet og evne til at håndtere, eller udvikle/tillære sig strategier til at overkomme mindre til større udfordringer og modgang, hvilket kan bidrage til opretholdelse eller optimering af individets funktionsevne (Bryan et al., 2019).

Netop dette er særdeles afgørende for professionelle fodboldspillere, da tilværelsen som spiller indeholder mange hyppige skift, et stort forventningspres og opmærksomhed fra omgivelser, der stiller store krav til udøverens håndtering af og tilpasning til disse udfordringer.

For at en professionel fodboldspiller kan blomstre og opretholde eller optimere sin funktionsevne, herunder udøverens trivsel og præstation, er det essentielt for vedkommende at udvikle sin mentale resiliens. Dette vil også kunne bidrage til at forebygge udvikling af svære mentale problemer eller kriser.

 

Spillere fortæller om deres udfordringer og håndtering

Igennem ugen vil personlige fortællinger fra Nicolas Madsen, FC Midtjylland, og Mads Bech, Brentford FC, samt Nicoline Sørensen, Everton FC, sætte fokus på mental resiliens, når de fortæller om deres gode og mindre gode oplevelser med at håndtere modgang og udfordringer i tilværelsen som professionel fodboldspiller.

Du kan bl.a. høre om, hvordan Nicolas Madsen var en skygge af sig selv og først så realiteterne i øjnene efter en speciel episode i klubben, hvordan Mads Bech lykkedes med at få succes i den engelske Championship efter en svær start, samt hvordan Nicoline Sørensen fik tag på tilværelsen som udenlandsprofessionel i anden omgang. Historierne udsendes via 4players medieplatforme samt via Spillerforeningens podcast ’Spiller til Spiller’.

Holdet bag 4player ser frem til at søsætte workshoppen i mental resiliens og hjælpe de professionelle fodboldspillere med mentale værktøjer til at understøtte deres mentale sundhed.

 

Referencer:

4player rapport mental sundhed, 2019

Bryan, C., O’Shea, D., & MacIntyre, T., (2019) Stressing the relevance of resilience: a systematic review of resilience across the domains of sport and work, International Review of Sport and Exercise Psychology, 12:1, 70-111.

Kilic, Ö., Aoki,H., Haagensen, R., Jensen, C., Johnson, U., Kerkhoffs, J, M, M, G., & Gouttebarge, V., (2017) Symptoms of common mental disorders and related stressors in Danish professional football and handball, European Journal of Sport Science, 17:10, 1328-1334.

Har du brug for hjælp?

33 12 11 28