[PAGE FIELD RECURSIVE]

Second career rådgivning til elitesportsudøvere

        og brobygning til erhvervslivet

"Jeg har med glæde brugt 4players rådgivere, at oprette mit CV i Job4players CV database. Jeg brugte en formiddag hos 4player, hvor vi havde en god samtale om mine fremtidsplaner og muligheder. Processen med at udfylde mit CV gav mig et overblik og en klarhed over hvad jeg kan og ikke kan. Gennem vores samtale fik jeg mod på, at starte på en masteruddannelse hos Copenhagen Coaching Center i foråret 2016." - Christian Poulsen, tidligere professionel fodboldspiller

"Jeg synes MinKarriereplan er et godt redskab til at skabe refleksion over den karriere, der venter, når fodbolden engang slutter. Jeg har selv gjort mig tanker om at dygtiggøre mig uden for banen og ser derfor stor værdi i at kunne blive yderligere afklaret ved at bruge den nye online karriereplatform." - Thomas Delaney, fodboldspiller i Werder Bremen

01 dec 2014

Igen tilladt at tage suppleringsfag før kandidat

Partierne bag studiefremdriftsreformen har indgået en aftale, så det igen er muligt for studerende med en professionsbachelor- eller bacheloruddannelse at tage suppleringsfag før studiestart på en kandidatuddannelse for at leve op til adgangskravene på uddannelsen.

Uddannelsesministeriet skriver en i pressemeddelelse den 13. november 2014: 

"Supplering mellem bachelor- og kandidatuddannelse blev afskaffet som et af initiativerne i studiefremdriftsreformen fra 2013. Formålet var at undgå, at de studerende brugte unødig tid på at supplere inden ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse for at opfylde adgangskravene til denne - uden garanti for at kunne komme ind.

Det har desværre vist sig, at en række studerende ikke i tide er blevet bekendt med de nye regler på området. Forligspartierne bag universitetsloven er derfor enige om at indføre en overgangsordning, så den akutte udfordring kan blive løst."

Den nye overgangsordning gælder indtil den 31. august 2016, og den betyder bl.a., at:

  • Studerende med en bacheloruddannelse - for at kunne leve op til adgangskravene på en kandidatuddannelse - igen kan tage suppleringsfag på et universitet, før vedkommende skal starte på kandidatuddannelsen.
  • Staten refunderer deltagerbetalingen for suppleringsfagene.

Efter den 31. august 2016 er det slut med at tage suppleringsfag, før man starter på en  kandidatuddannelse. Så vil det, som tidligere besluttet af partierne bag studiefremdriftsreformen, være sådan, at at man højst må supplere med 15 ECTS, der skal tages samtidig med, at man tager fuldt skema på kandidatuddannelsen. Reglen om fuld skema kan elitesportsudøvere få dispensation fra.

Er du i tvivl om, hvad reglerne betyder for dig, så send en mail til Study4player på s4p@spillerforeningen.dk

Læs mere om de nye reglerne i pressemeddelelsen og høringsbrevet

Overgangsordningen er endnu ikke vedtaget af Folketinget, men vil blive det i løbet af nogle uger.

Sidste nyt

27-05-2019

Vil du bruge dine kompetencer fra sporten i investeringsbranchen? proVeo søger kundechefer fra elitesportens verden!

Læs mereSe flere nyheder