Jura

Med bacheloruddannelsen Jura på deltid opnår du et grundlæggende kendskab til juridiske metoder og centrale dele af retssystemet. Studiet er opdelt i tre dele med vægt på klassiske juridiske discipliner fordelt på ti semestre, og således fem år i alt.

Syddansk Universitet tilbyder som de eneste i landet, at jura på deltid kan læses som fjernstudie. Det betyder, at du på fem år kan tage en bachelor i jura, hvor du kan være geografisk placeret andre steder i verden end ved den fysiske tilstedeværelse i undervisnings-lokalet.

Jeg oplever sammenspillet mellem at være professionel fodboldspiller og læse jura deltid som godt. Jeg synes det giver en god balance i mit liv, at jeg har noget andet at tænke på end fodbold. Jeg er også bevidst om, at der er et liv udenfor fodboldverdenen, og det er også en af grundene til at jeg har valgt at læse ved siden af fodbolden, siger Frederik Helstrup om at læse Jura deltid ved siden af fodbolden.

Med uddannelsen Jura på deltid opnår du et grundlæggende kendskab til juridiske metoder og centrale dele af retssystemet.

 

Tilrettelæggelse af uddannelsen

Studiet er opdelt i tre dele med vægt på klassiske juridiske discipliner fordelt på ti semestre, og således fem år i alt.

  • Første del består af: Familie- og arveret, juridisk metode, forfatningsret, EU-ret samt forvaltningsret.
  • Anden del består af: Formueret 1, kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse, obligationsret samt kriminalret.
  • Tredje del består af: Folkeret, Retshistorie, almen retslære og retssociologi, selskabsret, International Private Law and International Trade Law, to valgfag samt bachelorprojekt.

Yderligere er Juridisk Institut i samarbejde med Syddansk Universitetsbibliotek i gang med at udvikle materialer til e-læring i bibliotekets juridiske ressourcer. Formålet er, at de studerende får et grundigt kendskab til de væsentligste services og ressourcer på SDUB´s hjemmeside, samt bliver fortrolige med at søge i de juridiske databaser og hjemmesider.

 

Fleksibilitet

Af mere praktisk karakter betyder fjernstudie, at den studerende kan følge undervisningen fra hvilket sted i verden, de er placeret- og på lige det tidspunkt, der passer den studerende. Alle forelæsninger liveoptages og den studerende kan således se dem live, eller når det passer den studerende på et senere tidspunkt. Der er altså tale om en fleksibel undervisningsform, hvor det er den studerende, der sættes i centrum og ikke undervisningstidspunktet.

Den nye teknik gør det ydermere muligt at deltage i gruppearbejde online samt stille spørgsmål til undervisere online.

Denne nye mulighed henvender sig til folk, der gerne vil videreuddanne sig ved siden af deres arbejde, men ikke har mulighed for at være fysisk på universitetet de ca. 30 lørdage om året, som deltidsstudiet tidligere har krævet.

Fjernstudiet er for alle, men er især også oprettet med henblik på elitesportsudøvere, der ønsker at uddanne sig samtidig med de gør karriere indenfor deres sport. Hyppige rejser i ind- og udland samt faste træningstider har før gjort det svært for sportsfolk at uddanne sig mens de dyrker sport på eliteplan.

 

Fremtidsmuligheder med uddannelsen

Du tilegner dig en selvstændig erhvervskompetence, og kvalificerer dig til at søge ind på kandidatuddannelsen i jura.

 

Bemærk, at bacheloruddannelsen er en betalingsuddannelse. SE PRISER HER

Uddannelsen kan evt. finansieres gennem en bruttolønsordning

 

Læs mere om Jura på deltid direkte på SDUs hjemmeside

 

For yderligere info kontakt:
Ulrike Barten, studieleder
Tlf: 65 50 40 91
Mail: ulb@sam.sdu.dk

Har du brug for hjælp?

33 12 11 28