Coachingsamtale

I en coachingsamtale tager vi afsæt i noget, der for jer spillere er vigtigt, svært mv. Det kan være ud fra begreber, såsom motivation, passion, nysgerrig, tryghed eller noget femte. Identificeringen af et begreb som afsæt for samtalen vil coach være behjælpelig med at nå frem til, hvorfor det afgørende for at deltage i en coachingsamtale skal være, at I har lyst og er nysgerrige efter at folde noget ud, der for jer er betydningsfuldt.

Vores mål med samtalen er at give jer et frirum til at blive afklaret omkring, hvad I mener om jer selv og jeres tilværelse i bred forstand. Der er på den måde ikke noget konkret som samtalen skal føre til, andet end at bidrage til, at I bliver mere nysgerrige på jer selv, identitet, værdier, kompetencer mv.

Mere konkret foregår samtalen ved, at coach stiller en række spørgsmål, og derigennem afsøges i fællesskab, hvad der for jer er vigtigt, svært mv. Dermed fungerer coach udelukkende som en fortrolig samtalepartner, hvis opgave det er at fokusere på det vigtige, svære mv. Varighed for samtalen kan variere, men vi anbefaler, at første samtale er af lidt længere varighed (30-60 min. i alt), hvorefter det videre forløb aftales individuelt. Den første samtale kan typisk følges op af kortere coachingsamtaler på 15-20 min. Vi foretrækker at afholde samtalerne fysisk, men hvis det ikke kan lade sig gøre, tilbyder vi dem også online.

Samtalerne er uforpligtende og kan ophøre i det øjeblik den enkelte ikke længere finder det givende eller relevant.

Vi opfordrer jer alle upåagtet af alder, køn, kontraktstatus mv. til at kontakte os, såfremt I ønsker at få tilbudt en coachingsamtale, hvorefter vi kan aftale et konkret forløb.

Kontakt: Thomas Hansen eller Martin T. Gregersen. Find kontaktoplysninger HER

Workshop

I forbindelse med klubbesøg tilbyder vi en workshop om life skills, dvs. tilegnelse af almene livskvalifikationer, hvor fokus er på planlægning og organisering. I den forbindelse handler planlægning og organisering om den enkeltes evne til at strukturere og skabe balance i deres hverdag, samt hvordan det knytter sig an til vedkommendes relationer til andre i det sociale rum bestående af trænere, ledere, holdkammerater, agenter, familie, kone/kæreste, børn, evt. lærere, koordinatorer mv. Denne form for life skill er således både personlig og social.

Life skills kan ses som en færdighed på linje med andre sportsspecifikke færdigheder (teknisk, taktisk, fysisk), der skal trænes for at blive brugbart i hverdagen. Derfor vil vi med denne workshop forsøge at træne jer spillere i at strukturere og skabe balance i deres hverdag, da det er en af de life skills som vi erfarer, at I ofte kan have vanskeligheder ved at mestre. Det gælder i tilfælde, når I afstår fra at have sideløbende uddannelses- og erhvervsaktiviteter, eller når I overgår til deres post-sportskarriere.

Mere konkret præsenterer vi jer spillere for skemaer over tidsforbrug som I hver især skal udfylde og på den baggrund reflektere over jeres tilværelse i forhold til, hvad den består af, hvad I ønsker at fastholde og evt. forandre ved den. Det skal øge jeres bevidsthed om, hvad der kan skabe balance og omvendt ubalance i jeres hverdag, og hvad det kræver at forsøge at ændre på det. Hermed trænes I, i at træffe valg og strukturere jeres hverdag til gavn for jeres tilværelse på både kort og langt sigt.

Personlig udviklingsforløb 2022

Formålet med forløbet er at give dig mulighed for udvikling inden for et bestemt område som du selv skal være med til at definere. Det kan være inden for økonomi, mental sundhed, iværksætteri, kreativitet eller andet, og det kan føre til et produkt, en præsentation eller noget helt tredje.

Ved at deltage i forløbet indgår du i en gruppe bestående af 5-10 medlemmer i alt, og de andre deltagere skal fungere som sparringspartnere og være med til at udveksle idéer og tanker til gavn for både egen og andres udvikling. Hele forløbet har en varighed på 2-3 måneder, og vil bestå af 7 aktiviteter undervejs.

Der kan f.eks. arbejdes med…

  • Sprogkundskaber (eks. Tysk, Engelsk eller andet)
  • Forståelse for kost og ernæring
  • Forståelse for fysisk træning
  • Forberedelse til karriere i udlandet
  • Formidling af et personligt og/eller fagligt indhold til andre (eks. oplæg til sponsorer)

ELLER der kan arbejdes mere omfattende med eksisterende 4player-områder såsom:

  • Overførbare kompetencer og opbygning af LinkedIN profil og CV
  • Planlægning og organisering af hverdagen
  • Iværksætteri
  • Budgetlægning, skatteregler og investering
  • Undersøgelse af et erhverv (eks. journalist, mentaltræner, fysioterapeut m.fl.)

Kontakt 4player

Har du spørgsmål eller behov for hjælp er du velkommen til at kontakte 4player.

Skriv til os direkte via mailformularen, eller se vores team under Kontaktpersoner.

Har du brug for hjælp?

33 12 11 28