4players behandling af dine personoplysninger

Senest opdateret pr. 14/1-2022

Med det formål at kunne tilbyde dig rådgivning og support som følge af dit medlemskab af en udøverforening (Spillerforeningen, Håndbold Spiller Foreningen eller DEF-sport), eller som følge af, at du måtte være omfattet af en brancheaftale (overenskomst eller anden aftale) mellem din udøverforening og klubber/divisionsforening og/eller forbund om levering af 4player-ydelser, har 4player brug for at modtage, opbevare og behandle dine personoplysninger.

Hvilke personoplysninger behandler 4player på dine vegne?

4player behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra dig eller eventuelt din udøverforening i medfør af ovennævnte formål:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Identifikationsoplysninger; herunder for- og efternavn adresse, e-mail, mobilnummer, fødselsdato, køn, klubtilhør
 • Følsomme personoplysninger:
  • Oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

4player behandler eventuelt følgende oplysninger, såfremt de er afgivet af dig, i fritekstfelter eller i rådgivningssammenhæng:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Karriereoplysninger; herunder uddannelse og stillingsbetegnelse
 • Følsomme personoplysninger:
  • Helbredsoplysninger

 

Opbevaring og opdatering af data

4player opbevarer og behandler dine data i 4players karriereplanlægnings- og rådgivningsværktøj, MinKarriereplan.

Du kan til enhver tid se og opdatere dine karriereoplysninger ved at logge ind i MinKarriereplan. Her er det også muligt at anmode om opdatering af dine identifikationsoplysninger.

Der er fritekstfelter i MinKarriereplan, som du selv skal udfylde. Du bør være opmærksom på, hvilke oplysninger, du afgiver i fritekstfelter. Karriereplanen er dit personlige værktøj, som kun du og 4players rådgivere har adgang til.

4player gemmer ikke helbredsoplysninger i MinKarriereplan.

4players rådgivere fører rådgivningslog i MinKarriereplan.

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til en hver tid tilbagekalde dit samtykke. Det kan du gøre ved at skrive til 4player@spillerforeningen.dk. Ved tilbagekaldelse af samtykke vil dine data blive slettet.

 

Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger

4players medarbejdere er underlagt tavshedspligt. Oplysninger om dig vil ikke blive videregivet til 3. part uden dit samtykke. I almindelig rådgivningssammenhæng regnes det som samtykke, at det mundtlig aftales, at 4player tager kontakt til en eksterne partner (eksempelvis inden for mental sundhed, uddannelse eller job) eller din klub med det formål at hjælpe dig.
Dine helbredsoplysninger håndteres kun af den/de medarbejder(e) ved 4player, der er nødvendige for at kunne hjælpe dig.

 

Tidsramme og sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares så længe, det er relevant for, at 4player kan hjælpe dig. Det vil i praksis sige, mens du er aktiv elitesportsudøver eller medlem af en udøverforening og indtil 10 år efter ophør af opfyldelse af et af disse to kriterier.

 

Indsigtsret

Du kan til enhver tid begære indsigt i – og en kopi af – de oplysninger 4player har om dig og hvorvidt/hvorledes disse er videregivet.

 

Sikkerhed og ansvar

Dine datas sikkerhed er af højeste prioritet, og vi tager alle nødvendige sikkerhedshensyn for at beskytte dine data mod tab, misbrug og alle former for uautoriseret adgang, ændringer og deling af oplysninger. Intet system kan dog være 100% sikkert og 4player kan ikke gøres ansvarlig for uautoriseret eller utilsigtet adgang, der er uden for vores rimelige kontrol.

 

Kommunikation og support

4player kan fra tid til anden kontakte dig i forbindelse med opdateringer til vores system, services og betingelser eller for at sikre, at de data, vi har fra dig, er aktuelle og opdaterede.

Hvis du har spørgsmål, brug for hjælp eller har identificeret fejl i data eller systemer kontakt da 4player via kontaktoplysningerne nedenfor.

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

4player er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

4player ApS
C/O Spillerforeningen
Frederiksholms Kanal 4, 2. sal
1220 København K
Danmark
E-mail: 4player@spillerforeningen.dk
CVR: 33250991

 

Klagevejledning

Såfremt du har en klage omkring 4players behandling af dine personlige oplysninger, tag da direkte kontakt til 4player via kontaktoplysningerne. Du kan også klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefon 33 19 32 00, e-mail dt@datatilsynet.dk

Kontakt 4player

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du blot udfylde kontaktformularen. Vi vil vende tilbage til dig snarest muligt.

Du kan også se 4players team og tage direkte kontakt til en relevant medarbejder på vores kontaktside.

Har du brug for hjælp?

33 12 11 28