Positiv Psykologi Vejleder inkl. Styrkekonsulent

Med fokus på emner som flow, positive relationer, mindfulness, styrker, empati, robusthed og lykke, får du på kurset til Positiv Psykologi Vejleder et helt anderledes perspektiv, med værktøjer til at gøre en positiv forskel.

OBS! Som et særligt tilbud til foreningens medlemmer (inkl. ægtefæller) får du kurset Styrkekonsulent med uden beregning, når du tilmelder dig kurset til Positiv Psykologi vejleder.

 

Om kurserne

I den positive psykologi er det primære fokus på det, som skaber trivsel og glæde frem for det, der skaber negative følelser og vores håndtering af disse. Da positiv psykologi beskæftiger sig med mental sundhed, frem for den mentale usundhed, er området i tråd med begrebet sundhedsfremme, som fokuserer på sundhed, modsat begreberne forebyggelse og behandling, der omhandler sygdom.

På kurset får du en indsigt i, samt forståelse for, elementerne i den positive psykologi. Du lærer hvordan elementerne sættes i en praktisk kontekst, for på den måde at kunne anvende dem i dit eget liv samt til at vejlede andre.

Som Styrkekonsulent sætter du dine egne og andres personlige styrker i spil, og gør en positiv forskel. Vi har alle personlige styrker, og forskning og erfaring har gennem de seneste 10 år kastet lys over, hvor stort et udbytte vi kan få, ved at arbejde med netop vores styrker, frem for ensidigt at fokusere på svagheder og manglende evner.

Du får på kurset en indsigt i, og forståelse for, den positive psykologis fokus, og lærer dybdegående om de enkelte karakterstyrker, samt hvordan disse trænes og styrkes. I den forbindelse bliver du fortrolig med styrketestning og anvendelsen af styrkekort.

 

Hvordan foregår undervisningen online?

Når du tager kurser online, foregår hver af disse som 30 lektioners E-learning og 3 live Webinarer. I alt 40 lektioner pr. kursus.

Med At Work Skolens fleksible E-learning får du et hav af fordele:

 • Læs hjemmefra eller hvorfra du har lyst.
 • Læs når det passer dig.
 • Læs i dit eget tempo.
 • Tag undervisningen så mange gange, som du har lyst til.
 • Sparring med andre, som læser samme kursus via Internettet.
 • Samme kvalitet som ved at læse kurset som klasseundervisning.

 

Kursusindhold

På kurset i Positiv Psykologi Vejleder lærer du om:

 • Positiv Psykologi: Baggrund, fokus, forskning og kritik
 • Sundhedsfremme versus forebyggelse og behandling
 • Positive og negative følelser
 • Trivsel, livs- og arbejdsglæde
 • Building Excellence: Styrker og dyder
 • Lykke og well-being (PERMA)
 • Flow, optimisme og engagement
 • Bevidst nærvær – Grundlæggende Mindfulness
 • Appreciative Inquiry – positive relationer
 • Følelsesmæssig intelligens
 • Stress
 • Dig som vejleder

På kurset i Styrkekonsulent lærer du om:

 • Introduktion til positiv psykologi
 • Flow
 • Styrker og dyder
 • Styrketestning
 • Styrkekort
 • Træning af styrker
 • Håndtering af svagheder
 • Motivation
 • Styrker og personlig udvikling

 

Pris

Normalprisen pr. kursus er kr. 9.500,- inkl. bogpakke. Som et særligt tilbud til spillerforeningernes medlemmer får du begge kurser (Positiv Psykologi Vejleder og Styrkekonsulent) for ét kursus’ pris. I alt kr. 9.500,-

 

Yderligere information og tilmelding

Du kan læse mere om og tilmelde dig kurserne på At Works hjemmeside:

Positiv Psykologi Vejleder 

Styrkekonsulent

Ved tilmelding vælger du blot ét af kurserne og i beskedfeltet skriver “Study4player” – da vil du blive tilmeldt begge kurser for ét kursus’ pris.

For yderligere info kontakt:
Maria S. Pedersen
Tlf.: 44486100
Mail: maria@atwork.dk

Har du brug for hjælp?

33 12 11 28