Produktionsteknolog

Vil du gerne arbejde i krydsfeltet mellem produktion og udvikling af nye produkter, hvor du designer, planlægger, optimerer og vedligeholder produktet eller produktionen?

Med uddannelsen som produktionsteknolog får du en grundig teoretisk og praktisk viden, der klæder dig på til job inden for produktionsstyring, design, konstruktion og lignende. Du kan fx blive produktudvikler, projektleder, kvalitetskoordinator, maskinkonstruktør, produktionstekniker og iværksætter.

På Erhvervsakademi Dania i Skive kan du læse til produktionsteknolog online. Det betyder, at den normale undervisning og øvrige studieaktiviteter foregår som fjernundervisning, så du kan studere, selvom du bor langt fra uddannelsesstedet.

Erhvervsakademi Dania benytter en digital undervisningsplatform, som giver en høj grad af fleksibilitet i din uddannelse, både hvad angår selvstudie, holdundervisning og gruppearbejde.

Som studerende på onlineuddannelsen har du desuden mulighed for at benytte værkstedsfaciliteterne på campus på lige fod med de øvrige studerende.

Uddannelsens eksaminer foregår online.

 

Praksisnær uddannelse med gode jobmuligheder

På onlineuddannelsen til produktionsteknolog kommer du til at arbejde med projekter, som er tilrettelagt i tæt samarbejde med erhvervslivet, sådan at de minder mest muligt om de opgaver, du kommer til at møde i virkeligheden.

Ligesom på den ordinære uddannelsen skal du i praktik i tre måneder i en virksomhed, hvor du får mulighed for at omsætte teori til praksis, mens du tilegner dig væsentlig erhvervserfaring.

Der er gode jobmuligheder og høj beskæftigelse blandt produktionsteknologer – også lokalt.

Som uddannet produktionsteknolog kan du eksempelvis komme til at beskæftige dig med projektledelse, produktudvikling eller teknisk indkøb – og i det hele taget fungere som et vigtigt bindeled imellem produktionen og administrationen i en virksomhed.

Uddannelsens kerneområder:

 • Produktudvikling
 • Konstruktion
 • Teknisk dokumentation
 • Materialer og fremstillingsprocesser
 • Virksomhedsteknik
 • Produktionsteknik
 • Automatisering

 

Hvad skal du forvente af onlineuddannelsen til produktionsteknolog?

Onlineuddannelsen indeholder samme fagelementer og krav som den ordinære uddannelse. Der er tale om et fuldtidsstudie, og du skal forvente samme intensitet og tidsforbrug som på en uddannelse med fysisk fremmøde. Der stilles derfor krav til din selvdisciplin og evne til at organisere dit studie, når du er onlinestuderende, og det er nødvendigt, at du afsætter en passende mængde tid til studieaktiviteterne.

Vi lægger stor vægt på samarbejde, og du vil løbende være i dialog med dine undervisere, ligesom du skal deltage i en studiegruppe med andre onlinestuderende, men du er selv ansvarlig for at strukturere din hverdag.

På onlineuddannelsen vil der kun være ganske få dage med krav om fysisk fremmøde på campus i Skive.

 

Fakta om uddannelsen

 • Studiestart: 1. september
 • Ansøgningsfrist: Kvote 1 (5. juli) og kvote 2 (15. marts)
 • Varighed: 2 år
 • Praktik: 3 måneders SU-berettiget praktik
 • Studie- og eksamensform: Online – dog med ganske få fremmødedage i Skive

Læs mere om uddannelsen som Produktionsteknolog på Erhvervsakademi Danias hjemmeside

 

Kontakt

Ved generelle spørgsmål kontakt koordinator i 4player:
Jesper Kristensen
Tlf.: 27 14 49 22
Mail: jesper.kristensen@spillerforeningen.dk

For tilmelding kontakte online koordinator og Campuschef på Erhvervsakademi Dania i Skive:
Cirsten Justesen
Tlf.: 23 49 66 04
Mail: ciju@eadania.dk

Har du brug for hjælp?

33 12 11 28