Job i Politiet – vil du gøre en forskel?

Når man spørger politifolk om, hvad de især sætter pris på i deres job, vil de blandt andet fortælle dig om variationen i jobbet, og hvordan det er at gøre en forskel. Du vil også høre om det stærke kammeratskab og de mange karriereveje der findes på den gode arbejdsplads

Det kræver noget helt specielt at være politibetjent

Det er et betroet og attraktivt job at være politibetjent. Derfor er der mange mentale, fysiske og teoretiske krav, du skal leve op til for at komme i betragtning som politistuderende. Du kan kun blive politibetjent, hvis du virkelig vil det.

Politiet er sat i verden for at sikre demokratiet og trygheden i vores samfund. Borgerne er vores kunder, og vi skal være parate til at hjælpe dem hver eneste dag. Derfor kræver jobbet, at du har en veludviklet sans for service. Du skal kunne møde enhver person i øjenhøjde, med situationsfornemmelse og i psykisk balance. Desuden skal du besidde personlige kompetencer som analytisk tænkning, helhedsforståelse, handlekraft, kommunikation og evnen til at samarbejde og reflektere.

Dette er kompetencer, som vi mener elitesportsudøvere besidder og derfor vil vi meget gerne have disse i vores organisation. Elitesportsudøvere er vant til at agere og indgå på et hold, hvis trup ofte bliver udgjort af spillere fra mange forskellige nationer og heraf kulturer ligesom præcis kommunikationsevne, særligt i pressede situationer, er meget vigtig, eftersom selv den mindste misforståelse vil kunne få alvorlige konsekvenser for hele teamet ibåde elitesport og hos politiet. Som politibetjent skal du præstere hver gang, du klarer kun jobbet via samarbejde med kollegaen, præcis som på banen. Det er vigtigt at pointere, at hvis du som aktiv elitesportsudøver ønsker at søge ind på politiskolen, så forudsætter det, at politiet kan betragtes som primærbeskæftigelse.

 

Vi har tre typer uddannelse og jobmuligheder hos Politiet:

Politibetjent
Hele uddannelsen er målrettet dit fremtidige job. Allerede efter otte måneder kommer du til at afprøve teorierne i praksis på en politistation. Du får en erfaren vejleder og en mentor, som deler deres politierfaringer med dig. Du kan læse mere her:

Uddannelsens opbygning

Formelle og personlige adgangskrav

Politikadet
På 6 måneder bliver du uddannet til at varetage særlige politiopgaver i forbindelse med grænsekontrol, bevogtning, udsendelse af afviste/udviste og transport af frihedsberøvede. I forhold til grænse- og indrejsekontrol kan du desuden kontrollere køretøjer, personer og dokumenter og varetage lettere sagsbehandling i forbindelse med kontrollerne og transportopgaverne.

Uddannelsens opbygning:
Politikadetuddannelsen foregår på Politiskolen i Brøndby og tager ca. 6 måneder. Her gennemfører du en række moduler, der også indgår i uddannelsen til politibetjent, fx bevogtning, etik og moral, magtanvendelse, operativ førstehjælp og skydning. Desuden opnår du specialviden om grænsekontrolopgaver.

Formelle og personlige adgangskrav:
Som politikadet skal du være fysisk og psykisk robust, ansvarsbevidst, tænke i helheder og være god til at samarbejde og kommunikere med alle typer mennesker.

Derudover skal du have kørekort til personbil, være dansk statsborger og du skal som udgangspunkt være ustraffet.

Kravene til din fysiske form og helbred og til dine personlige kompetencer og grundlæggende personlige karakteregenskaber er identiske med kravene til politiets basisuddannelse. Du kan læse mere om adgangskravene HER

For at blive politikadet skal du bestå en fysisk prøve, farvesynstest, en skriftlig danske forståelses- og stavetest, en samarbejdsopgave og en individuel samtale.

Vær opmærksom på, at det kræver grundig og målrettet træning at forberede sig til den fysiske prøve. Så begynd allerede nu at træne op til prøveforløbet. Læs mere om kravene til den fysiske prøve HER

Læs mere på politi.dk/politiskolen/politikadetuddannelsen

Civile stillinger
Politiet beskæftiger knap 4.000 civilt ansatte medarbejdere, som blandt andet arbejder med administration, kriminalteknik, it, jura, økonomi, kommunikation, undervisning og ledelse.

Du kan læse mere om en civil karriere i politiet og se de ledige stillinger på www.jobipolitiet.dk

 

Kontakt

Politiets studievejledning
Telefon: 45 15 26 10
Mail: blivpolitibetjent@politi.dk
(Åbningstider: mandag – torsdag kl. 9 – 15 og fredag kl. 9 – 14)

 

Indholdet på denne præsentationsside er leveret af Politiet, der er ansvarlige for indholdets rigtighed.

Har du brug for hjælp?

33 12 11 28