Ernæring og sundhed

Vil du arbejde med sundhed, ernæring, vejledning, mad og måltider, projekter og/eller fysisk aktivitet i offentlige og private virksomheder?

Uddannelsen i Ernæring og Sundhed på UC Syd kan tages 100% online, hvor du via en studiegruppe arbejder tæt sammen om det læringsmæssige indhold.

Om uddannelsen

Uddannelsen varer 3½ år med opstart september.

Uddannelsen har 3 studieretninger. Det er som udgangspunkt kun muligt at vælge den ene, nemlig sundhedsfremme og diætetik. I denne studieretning er der fokus på sundhedsfremme- og forebyggelse, fysisk aktivitet, vejledning og formidling, projekter og innovation.

 

Tilrettelæggelse

Du søger ind på den almindelige uddannelse og følger den opbygning der er planlagt for de øvrige studerende – blot fra distance. Det vil sige, at der ikke er seminarer eller lignende krav om fremmøde. Også eksamener tilrettelægges online.

Du vil skulle arbejde sammen med andre i en studiegruppe, hvor I arbejder tæt sammen om det læringsmæssige indhold.  Der udarbejdes for hvert semester en plan for hvordan gruppen af elitesportsudøvere skal arbejde med diverse studieaktiviteter. Herunder hvordan underviserne forestiller sig, at den studerende arbejder med deres aktuelle fag, hvordan vejledning og kontakt med underviseren vil foregå og hvordan du og din gruppe skal aflevere de obligatoriske aktiviteter, der forekommer i løbet af semesteret.

Vi vil anbefale, at du kontakter uddannelsen for at høre mere om dine muligheder, så vi kan få afklaret dine ønsker og behov i forhold til vores tilbud.

Ernæring og sundhedsuddannelsen ved UC SYD er en forholdsvis lille uddannelse og vi er derfor vant til, og optaget af, at tage hensyn til den enkelte studerende i det omfang det er muligt.

 

Praktik

Mængden af praktik i uddannelsen svarer samlet set til ½ år. Der er flere større og mindre praktikforløb i uddannelsen. Praktikforløbene skal i god tid aftales med praktikvejlederen og det vil være muligt at afholde praktik tæt på det område, hvor du bor. Viser der sig et behov herfor, vil det være muligt med fleksibilitet i forhold til hvornår praktikken skal afholdes, så vi i fællesskab kan aftale et forløb, der passer dig. Det vil typisk kræve, at du selv er opsøgende i samarbejde med praktikvejlederen. Her skal du være opmærksom på, at praktikstedet og forløbet skal godkendes af praktikvejlederen.

 

Økonomi

Uddannelsen er SU-berettiget, så du får SU under hele uddannelsen med undtagelse af de lønnede praktikperioder. Vær opmærksom på, at SU-berettigelse er betinget af anden indtægt fra sporten – se satserne for hvad du må tjene ved siden af uddannelsen for at være SU-berettiget på www.SU.dk

 

Adgangskrav, studiestart og ansøgningsfrister

Adgangskravet til uddannelsen er i udgangspunktet en gennemført gymnasial uddannelse – evt. med anden uddannelsesmæssig eller erhvervsfaglig baggrund via kvote 2.

Det gælder for alle ansøgere, at du skal have bestået engelsk C og kemi C eller bioteknologi A samt enten matematik C, biologi C eller samfundsfag C.

Se mere her: Læs ernæring og sundhed | UC SYD

Studiet starter i september. Uddannelsen følger de normale kvote 1 og kvote 2 ansøgningsfrister – dvs. ansøgningsfrist for kvote 1 d. 5. juli kl. 12:00 og ansøgningsfrist for kvote 2 d. 15. marts kl. 12:00.

 

Job- og videreuddannelse

Uddannelsen i ernæring og sundhed kvalificerer dig til bl.a. at arbejde med sundhed, ernæring, vejledning, mad og måltider, projekter og fysisk aktivitet i offentlige og private virksomheder. Ligeledes har du mulighed for at efter- og videreuddanne dig ved forskellige diplom-, master- eller kandidatuddannelser.

 

Yderligere info og kontakt

Du kan læse mere om ernæring og sundhedsuddannelsen på UC Syd her: Læs ernæring og sundhed | UC SYD

Du kan desuden lære mere om UC Syds generelle støtte til elitesportsudøvere Elitesport og uddannelse | UC SYD

For yderligere info kontakt rådgiver i 4player, Anders Egholm, på:

Du kan ligeledes kontakte studieleder på UC Syd, Pia Øxenberg Hansen, på:

OBS VED ANSØGNING! Ved ansøgning på optagelse.dk skal vælges uddannelsen med studiested Haderslev.

 

Indholdet på denne præsentationsside er leveret af uddannelsesstedet, der er ansvarlige for indholdets rigtighed.

Kontakt 4player

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen og så vender vi tilbage til dig snarest muligt. Du kan også se 4players team og tage direkte kontakt til en relevant medarbejder i vores kontaktsektion via knappen nedenfor.

Har du brug for hjælp?

33 12 11 28