Ledelse & coaching

Denne fleksible online uddannelse vil styrke dine personlige lederevner og underbygge dem med et solidt teoretisk fundament. På den måde lærer du mere om, hvorfor du gør som du gør, og hvorfor det virker. Uddannelsen er erhvervsrettet og øger dine muligheder for at overføre dine personlige styrker fra sporten til forskellige typer af jobs efter dit karrierestop.

VARIGHED 6. MÅNEDER / 20 ECTS POINTS

Uddannelsen er sammensat af 3 moduler: ‘Det personlige lederskab og forandring’, ‘Coaching’ og ‘Projektledelse’, som kan tages hver for sig eller i sammenhæng. Der er desuden mulighed for at tilvælge flere fag og bygge videre på uddannelsen for at opnå en fuld diplomuddannelse i ledelse hvis man ønsker dette.

COACHING

5 ECTS POINT / PRIS 7.500,- KR EKSKL. MOMS
Få udviklet dine dialogiske kompetencer, så du kan gøre brug af de mest basale coachingværktøjer efter behov i din daglige praksis. Få overblik over de forskellige praktiske og teoretiske tilgange, der er til coaching. Du får også viden om, hvordan coaching kan bruges i organisationer – herunder den strategiske anvendelse, funktion og kobling. Du trænes i at diskutere og håndtere coachingopgaver og -udfordringer på et fagligt kvalificeret niveau. Undervisningen er baseret på 5 online sessioner á 3 timer fordelt over en måneds tid samt et individuelt vejledningsforløb og eksamination.

PROJEKTLEDELSE

5 ECTS POINT / PRIS 7.500,- KR EKSKL. MOMS
Lær at lede projekter på en måde, som både er målrettet, inkluderende og kreativ. Du får indsigt i projektarbejdets forskellige faser og dimensioner og bliver trænet i at genkende og håndtere de muligheder og udfordringer, der knytter sig til menneskelige udviklings-, samarbejds- og forandringsprocesser. Du får desuden redskaber til at planlægge, gennemføre og evaluere projekter i overensstemmelse med projekternes omgivelser, deltagere, ressourcer og målsætning og skaber ny viden og værdi for organisationen. Undervisningen er baseret på 5 online sessioner á 3 timer fordelt over en måneds tid samt et individuelt vejledningsforløb og eksamination.

DET PERSONLIGE LEDERSKAB

10 ECTS POINT / PRIS 15.000,- KR EKSKL. MOMS
Få sparring og tid til at tænke over, hvordan du vil være som leder, og til at indkredse, hvad dit personlige lederskab består af, hvilke konsekvenser det har for din måde at lede teamet eller virksomheden på, og hvordan det kan udvikles i praksis. Du trænes i at bruge værktøjer og drage nytte af relevante teorier om det personlige lederskab, forandringsledelse og kommunikation i forhold til egne ledelsesmæssige refleksioner og praksis. Herunder, hvordan du bedst skaber følgeskab og sætter rammen for et godt samarbejds- og udviklingsmiljø for dit team eller medarbejdergruppe. Undervisningen er baseret på 8 online sessioner á 3 timer fordelt over et par måneder samt et individuelt vejledningsforløb og eksamination.

 

Ønsker du en fuld Diplom i Ledelse/Offentlig Ledelse, drejer det sig samlet set om alle disse fag:

  • Det Personlige Lederskab og Forandring (Standardmodul, 10 ECTS)
  • Ledelse af Medarbejdere og Faglig Udvikling (Standardmodul, 10 ECTS)
  • Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer (Valgmodul, 5 ECTS)
  • Coaching (valgmodul, 5 ECTS)
  • Projektledelse (valgmodul, 5 ECTS)
  • Ledelse og Filosofi (valgmodul, 5 ECTS)
  • Specialemodul (15 ECTS)

KONTAKT OG ADGANGSKRAV

Du kan have en gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring. Det er dog også muligt at foretage en realkompetencevurdering, hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav. Realkompetencevurderingen foretages af Copenhagen Coaching Center.

For yderligere information kontakt rådgiver i 4player, Anders Egholm, på:

Ved interesse og tilmelding kontakt:

Andreas Bering
Tlf.: 40 14 92 92
Mail: ab@copenhagencoaching.dk

 

Indholdet på denne præsentationsside er leveret af uddannelsesstedet, der er ansvarlige for indholdets rigtighed.

Kontakt 4player

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen og så vender vi tilbage til dig snarest muligt. Du kan også se 4players team og tage direkte kontakt til en relevant medarbejder i vores kontaktsektion via knappen nedenfor.

Har du brug for hjælp?

33 12 11 28