Ledelse

Akademiuddannelsen i ledelse er for dig, som ønsker viden om ledelse generelt og ledelsesværkstøjer specifikt.

Du bliver klædt på til en fremtid indenfor såvel private som offentlige virksomheder – og selvfølgelig også i idrætsverdenen – måske som træner?

Med lederuddannelsen via Dania Erhverv – Erhvervsakademi Danias efter/videreuddannelsesenhed – bliver du endnu mere spilbar, når du skal træffe beslutning om din fremtid efter afslutningen på din sportslige karriere – uanset om du vil blive inden for sportens verden, åbne egen virksomhed eller går efter en spændende stilling i det private eller offentlige erhvervsliv. Lederuddannelsen er således ikke bare et kursus eller en uddannelse. Det er i langt højere grad en proces mod opbygning af en værktøjskasse, der kan være med til at skabe værdi samt personlig og faglig udvikling.

Uddannelsen foregår online hvor du selv bestemmer, hvornår og hvor du læser. Den er især for dig, der kan lide at arbejde selvstændigt og strukturere din egen tid. Vi ønsker med uddannelsens fleksibilitet at gøre det muligt for dig at finde den rette balance mellem din uddannelse, dine sportskarriere og familien.

Vi har udviklet en læringsplatform målrettet dig som professionel sportsudøver, hvor du kan tilgå uddannelsens elementer, når det passer ind i dit liv, og hvor det vil være muligt enten at deltage i den virtuelle undervisning eller gense den efterfølgende.

Hos Dania Erhverv bruger vi teknologier af højeste kvalitet som f.eks. Moodle og Zoom og undervisere, der har stor erfaring med online undervisning. Således sikrer vi, at du som studerende oplever en uddannelse af høj kvalitet og nærvær samtidig med, at du har stor fleksibilitet i forhold din sportskarriere.

 

Dit udbytte

Med en akademiuddannelse i Ledelse får du de uddannelsesmæssige kompetencer, som kræves af fremtidens ledere – nationalt som internationalt – og samtidig uden at måtte gå på kompromis med dine sportslige ambitioner.

Du bliver inspireret af dine ligesindede på uddannelsen, der i lighed med dig brænder for at skabe udvikling, vækst og resultater.

Du bliver undervist af et korps af dygtige og erfarne undervisere, som alle har en erhvervsmæssig baggrund, hvilket sikrer sammenhæng og genkendelse mellem teori og praksis.

Endelig er der tale om ”ledelse i praksis”, hvor du får adgang til en lang række relevante ledelsesteorier og -værktøjer, som du kan anvende i dit daglige virke nu og i fremtiden.

 

Fakta om uddannelsen

Omfang: 60 ECTS

Varighed: 3-6 år sideløbende med din elitekarriere – du tilpasser selv forløbet efter dine ønsker og tempo.

Opstart: Løbende opstart.

Adgangskrav: En relevant erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller anden grundlæggende uddannelse. Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring, efter du har gennemført den adgangsgivende uddannelse.

OBS! Lever du ikke op til adgangskravene, kan du få en realkompetencevurdering, hvor vi vil vurdere, om du har andre kompetencer, som kvalificerer dig til at deltage. Tag venligst kontakt til os herom.

Økonomi: Uddannelsen er opbygget i moduler af fag på henholdsvis 10 og 5 ECTS. Du behøver derfor ikke at binde dig for et fuldt uddannelsesforløb, men kan selv bestemme tempoet. De enkelte moduler varierer i pris (mellem kr. 5-10.000,-). Prisen for et givent modul fremgår ved tilmelding og er ekskl. materialer. Hvert modul gennemføres over 4-8 uger.

Mulighed for SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) samt tilskud på op til kr. 10.000 per år via omstillingsfonden. Lever du ikke op til kravene for tilskud fra omstillingsfonden eller SVU, kan en bruttolønsordning være en god måde at finansiere din uddannelse på.

 

Efter endt uddannelse bliver du i stand til at:

  • analysere og løse de udfordringer, som den moderne leder stilles overfor
  • analysere relevante nøgletal og udforme økonomiske handlingsplaner på baggrund heraf
  • håndtere både strategisk og praktisk lederskab og til at finde din egen personlige ledelsesstil
  • driftsoptimere uden at slække på kravene til service og kvalitet
  • rekruttere og udvikle de helt rigtige medarbejdere
  • løse konflikter
  • udarbejde og implementere handlingsplaner
  • og meget, meget mere.

Samtidig giver uddannelsen adgang til en række andre spændende muligheder for videreuddannelse – fx en Diplomuddannelse i Ledelse.

 

Overblik over forløbet:

1. Ledelse i praksis (10 ECTS)
Her får du udviklet din forståelse for det personlige lederskab i dagligdagens komplekse praksis og opnår indsigt i egen ledelsespraksis, så du kan planlægge en strategi for din egen udvikling som leder.

2. Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS)
Her kommer du i dybden omkring organisationsstruktur og styringsprocesser i private og offentlige virksomheder – herunder organisationskulturen og forandringsledelse.

3. Positiv psykologi og trivsel (5 ECTS)
Du får redskaber til at kunne realisere din organisations strategier og mål gennem positiv psykologi som fx ved at skabe arbejdsglæde, motivation og trivsel.

4. Teamledelse (5 ECTS)
Du får indsigt i, hvordan du kan etablere, udvikle og lede et team i organisatorisk kontekst. Du lærer om teamroller, teamets udviklingsfaser og gruppedynamik og -processer, så du kan skabe effektive og velfungerende teams.

5. Det strategiske lederskab (10 ECTS)
De strategiske teorier og modeller kommer på plads som fundament for den videre udvikling af de ledelsesmæssige, som skal omsætte strategi til praksis.

6. Lederens forretningsforståelse (10 ECTS)
Du udvikler din forståelse for vigtigheden af relevante økonomiske data for at kunne sikre et korrekt ledelsesmæssigt beslutningsgrundlag.

7. Hovedopgave/projekt (10 ECTS)
Du får mulighed for at arbejde strategisk med et projekt og anvende de praktiske redskaber og erfaringer, du har tilegnet dig under uddannelsesforløbet.

 

Kontakt

For yderligere info og vejledning kontakt rådgiver i 4player:

Anders Egholm
Tlf.: +45 61 69 05 40
Mail: anders.egholm@spillerforeningen.dk

For tilmelding kontakt EA Dania:

Frederik Bundgaard Bjørn
Mail: frbb@eaDania.dk
Tlf.: 25306641

 

Indholdet på denne præsentationsside er leveret af uddannelsesstedet, der er ansvarlige for indholdets rigtighed.

Kontakt 4player

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen og så vender vi tilbage til dig snarest muligt. Du kan også se 4players team og tage direkte kontakt til en relevant medarbejder i vores kontaktsektion via knappen nedenfor.

Har du brug for hjælp?

33 12 11 28