Markedsføringsøkonom

Uddannelsen som markedsføringsøkonom giver dig en bred viden om en virksomheds mange arbejdsfunktioner med hovedvægt på markedsføring.

Introduktion

Med en Markedsføringsøkonom får du god basal viden om økonomiske, juridiske, organisatoriske, kulturelle, samfundsmæssige og teknologiske forhold, der klæder dig på til at kunne arbejde praktisk og systematisk med markedsføring. Det gør dig til en attraktiv medspiller og en værdsat planlægger af virksomheders markedsføringsaktiviteter både i Danmark og internationalt.

På uddannelsen lærer du om alle de faktorer, der påvirker en salgssituation, blandt andet internationale handelsforhold, kommunikation mellem sælger og kunde, økonomistyring og erhvervsret.

Undervejs i uddannelsen vil du møde virksomheder gennem cases, virksomhedsbesøg og praktik.

Specielt for den fleksible onlinebaserede Markedsføringsøkonom
På Erhvervsakademi SydVest har du nu mulighed for at tage din markedsføringsøkonom-uddannelse via en fleksibel og primært online baseret model.

Kravene er de samme som ved den klasserumsbaserede markedsføringsøkonom, og er således stadig en fuldtidsuddannelse, med krav om høj grad af studieaktivitet. Forskellen er bare at du i denne fleksible model kan følge undervisningen fra den geografiske placering, der passer dig bedst, og oftest på de tidspunkter du ønsker.

Vi planlægger et forløb med masser af virksomhedsinddragelse, praksisnære cases, et socialt fællesskab og med engagerede undervisere, der følger din faglige udvikling.

På uddannelsen vil vi hver tirsdag planlægge varieret fælles online undervisning. Resten af ugen har du selv, og i samarbejde med din studiegruppe, mulighed for at fordybe dig i studiet via cases, opgaver, online diskussioner, undervisningsvideoer og anden faglig fordybelse.

 

Om uddannelsen

Uddannelsen til markedsføringsøkonom er en 2-årig videregående uddannelse, fordelt på fire semestre. Uddannelsen består af fem kerneområder, og derudover indeholder uddannelsen valgfag, praktikforløb samt et afsluttende eksamensprojekt.

Uddannelsen er inddelt i følgende kerneområder:

 • International markedsføring
 • Økonomi
 • Salg og Markedskommunikation
 • Erhvervsret
 • Organisation og Supply Chain Management

Du skal læse den fleksible onlinebaserede markedsføringsøkonom hvis du vil have:

 • Fleksibel undervisning
 • Socialt fællesskab
 • Adgang til læring og undervisning 24/7
 • Passe et job eller en sport ved siden af
 • Et studie der er geografisk fleksibelt
 • Praksisnær undervisning, med real life cases
 • Praktik i uddannelsen
 • Tæt fagligt miljø med underviserne, selv på afstand

Fleksibel studietid
På den fleksible onlinebasede markedsføringsøkonom vil langt den største del af undervisningen foregå som fjernundervisning, dog er der obligatoriske seminarer per semester med undervisning og virksomhedsbesøg. Det første seminar ligger i forbindelse med opstart af semestret, et midtvejs, og endelig et mod afslutning af semestret.

Hver tirsdag er der kontakttid med underviserne. Disse tirsdage kan indeholde live webinarer, såvel som vejledning og gruppepræsentationer mm.

Den resterende undervisning vil foregå som undervisning der selv skal organiseres. F.eks. skal du arbejde med cases i din studiegruppe, samt løse opgaver individuelt. Der vil også blive udarbejdet allerede optagne webinarer du skal se, samt faglitteratur der skal læses.

Det giver en høj grad af fleksibilitet og du kan på den måde planlægge din studietid selvstændigt. Det kræver derfor at du evner at organisere og planlægge din egen studietid. Studietiden svarer til et fuldtidsstudie.

Læringssystemet vil bestå af af moodlerooms, teams og løbende kontakt via mail og online forums på moodle.

Studiegrupper
Som studerende på online markedsføringsøkonom vil du være i en studegruppe fra dag 1. Formålet er at i skal understøtte hinandens læring, og at skal løse opgaver, og projekter sammen på uddannelsen. I bestemmer selv hvordan arbejdet struktureres.

Praktik
På uddannelsen skal du i dit 4. semester i fysisk praktik. Det giver dig muligheden for at kombinere teori og praksis i en virksomhed i et sammenhængende forløb. Du bestemmer selv om praktikken skal være i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Udlandsophold
På Erhvervsakademi SydVest har du mulighed for at komme til udlandet som en del af din uddannelse. Du kan både vælge at tage et semester i udlandet eller tage din praktik i udlandet. Begge dele som fysiske udlandsophold.

 

Job- og fremtidsmuligheder

Jobmuligheder
Markedsføringsøkonomuddannelsen kvalificerer dig til en række forskellige jobs inden for markedsføring, salg eller indkøb, afhængig af din interesse.

Du kan både blive ansat i større og mindre virksomheder som markedsføringsøkonom. I mindre virksomheder vil du typisk varetage hele paletten inden for markedsføring, mens du i større virksomheder typisk vil have et specialeområde.

Du vil for eksempel kunne få job som:

 • Markedsføringskoordinator
 • Marketingassistent
 • Eksportassistent
 • Reklamekonsulent
 • Salgsassistent
 • Indkøbsassistent

På vores hjemmeside kan du læse historier om, hvor vores studerende på markedsføringsøkonom-uddannelsen har været i praktik eller fået job. Se https://www.easv.dk/da/uddannelser/markedsfoeringsoekonom-online/?tab=Job%20og%20fremtid

Videreuddannelse
Med en uddannelse som markedsføringsøkonom vil du kunne søge optagelse på flere forskellige videregående uddannelser, blandt andet:

 • Bacheloruddannelsen International Sales & Marketing
 • Du har også mulighed for at søge ind på andre videregående uddannelser med merit

 

Økonomi og SU

Studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen er berettiget til SU. Når du er blevet optaget på uddannelsen, kan du søge SU, men du skal være opmærksom på, at du tidligst kan søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra.

Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august. Du er først SU-berettiget til en måned på en uddannelse, når man starter før den 20. i måneden. Dvs. starter du på en uddannelse den 21. august og derefter, så er du først SU-berettiget til SU fra september måned.

Ansøg SU
Du skal søge SU direkte på www.SU.dk

Har du brug for vejledning i forbindelse med din SU kan du henvende dig til vores SU vejledere på mail su@easv.dk

 

Optagelse og studiestart

Adgangskrav
Du skal have én af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • STX, HF, HHX, HTX, EUX eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) – alle med Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • Erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed – samt Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Bemærk at de specifikke adgangskrav skal være bestået.

Studiestart og ansøgningsfrister
Der er studiestart i august og januar.

For ansøgning til opstart i august følges de almene kvote 1 og kvote 2 ansøgningsfrister. Du skal søge via kvote 1, hvis du har en gymnasial eksamen. Ansøgningsfristen i kvote 1 er 5. juli kl. 12.00. Du skal søge via kvote 2, hvis du har et andet adgangsgrundlag end en gymnasial eksamen. Ansøgningsfristen i kvote 2 er 15. marts kl. 12.00.

For ansøgning til opstart i januar er der ansøgningsfrist for alle d. 15. december.

OBS VED ANSØGNING! Ved ansøgning på optagelse.dk skal vælges uddannelsen med studiested Esbjerg. Husk at vælge den af dem med E-LÆRING

 

Interesseret?

Du kan læse mere om Markedsføringsøkonom online tilbuddet HER

Har du spørgsmål til online markedsføringsøkonom-uddannelsen er du altid velkommen til at kontakte uddannelseschef Johnny Ingerslev på mail ji@easv.dk eller tlf. 4177 5749

For generelle spørgsmål og ved ønske om at søge ind kontakt koordinator i 4player, Anders Egholm, på:
Tlf.: +45 61 69 05 40
Mail: anders.egholm@spillerforeningen.dk

 

Indholdet på denne præsentationsside er leveret af uddannelsesstedet, der er ansvarlige for indholdets rigtighed.

Kontakt 4player

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen og så vender vi tilbage til dig snarest muligt. Du kan også se 4players team og tage direkte kontakt til en relevant medarbejder i vores kontaktsektion via knappen nedenfor.

Har du brug for hjælp?

33 12 11 28