Pædagog (delvis netbaseret)

Uddannelsen som pædagog kan kvalificere dig til at arbejde med børn, unge og voksne i forskellige typer af institutioner. Du kan komme til at arbejde med opdragelse og udvikling samt omsorg og pleje. Arbejdet foregår ofte i samarbejde med andre personalegrupper og familie og andre pårørende.

Du kan komme til at arbejde i børnehaver og skolefritidsordninger, i skoler, på døgninstitutioner eller aktivitets- og væresteder. Fælles for jobbene er, at man arbejder med mennesker, der har behov for støtte og vejledning i større eller mindre grad.

 

Om uddannelsen

Pædagoguddannelsen er en generalistuddannelse. Derfor kan du efter endt uddannelse arbejde indenfor alle professionens arbejdsområder. Der er tre retninger eller specialiseringer i uddannelsen, men den delvis netbaserede pædagoguddannelse udbyder udelukkende specialiseringen i dagtilbudspædagogik (0-6 år). Den delvis netbaserede uddannelse er på alle andre områder end studieformen magen til den ordinære pædagoguddannelse. Du får derfor de samme kompetencer, som hvis du læste på almindelige vilkår – den eneste forskel er, at du som elitesportsudøver kan have nemmere ved at kombinere sport og studie. Her kan du selv tilrettelægge din hverdag og hvornår du vil studere, bortset fra når du er i Aabenraa på seminardage.

Opstart og varighed

Uddannelsen har halvårlig opstart (1. september og 1. februar) og varer i alt 3½ år. Uddannelsen er modulopbygget og vil indeholde et grundforløb for alle studerende i de første 14 måneder. Herefter fortsætter uddannelsen i specialiseringen Dagtilbudspædagogik (0-6 år).

Link til UC Syds hjemmeside med mere information findes her.

Tilrettelæggelse

Uddannelsen er opdelt så 75% af undervisningen foregår på nettet og 25% på seminardage på campus i Aabenraa. Konkret vil du skulle mødes med dine medstuderende og undervisere til undervisning på seminarseancer fem gange (a’ to dage) halvårligt. Seminardagene ligger typisk på fredage og lørdage og er obligatoriske for forløbet.

Når du ikke er på seminardage, finder undervisningen, vejledningen og studiegruppernes arbejde sted i det internetbaserede e-læringssystem Blackboard, der også er et virtuelt studiemiljø, så du som netstuderende ikke føler dig isoleret på studiet. Af samme årsag lægges der vægt på at arbejde i studiegrupper.

Praktik

Uddannelsen indeholder fire praktikforløb af forskellig varighed. To af disse er 6 måneders lønnede praktikperioder. UC Syd kan hjælpe med at finde praktikplads, men man også selv har mulighed for at finde en praktikplads (forudsat at praktikstedet godkendes af UC Syd). Vigtigt er det naturligvis at finde løsninger, hvor praktiksted og sport kan gå hånd i hånd og stadig opfylde kravene til arbejdstider.

Økonomi

Uddannelsen er SU-berettiget, så du får SU under hele uddannelsen med undtagelse af de lønnede praktikperioder. Du er dog kun SU-berettiget hvis du ikke tjener for meget i sporten – se satserne for hvad du må tjene ved siden af uddannelsen for at være SU-berettiget på www.SU.dk

Adgangskrav og ansøgningsfrister

Adgangskravet til uddannelsen er i udgangspunktet en gennemført ungdomsuddannelse – evt. med anden uddannelsesmæssig eller erhvervsfaglig baggrund via kvote 2.

Se specifikke adgangskrav her

Uddannelsen følger de normale kvote 1 og kvote 2 ansøgningsfrister – dvs. ansøgningsfrist for kvote 1 d. 5. juli kl. 12:00 og ansøgningsfrist for kvote 2 d. 15. marts kl. 12:00.

Videreuddannelse

Professionsbacheloren som pædagog giver mulighed for at videreuddanne dig ved at tage en diplom-,  master-  eller kandidatuddannelse.

Kontakt og ansøgning

For yderligere info kontakt:
Mette Solkær
Mail: mspe@ucsyd.dk
Tlf.: 7266 5646

For tilmelding kontakt koordinator i 4player:
Anders Egholm
Tlf.: +45 61 69 05 40
Mail: anders.egholm@spillerforeningen.dk

OBS VED ANSØGNING! Ved ansøgning på optagelse.dk skal vælges pædagoguddannelsen med studiested Aabenraa.

 

Indholdet på denne præsentationsside er leveret af uddannelsesstedet, der er ansvarlige for indholdets rigtighed.

Kontakt 4player

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen og så vender vi tilbage til dig snarest muligt. Du kan også se 4players team og tage direkte kontakt til en relevant medarbejder i vores kontaktsektion via knappen nedenfor.

Har du brug for hjælp?

33 12 11 28