Råd til forældre – hvorfor I som forældre er vigtige

4players råd er tænkt som inspiration til forældres støttende rolle. Der kommer ofte mange aktører ind omkring den unge elitesportsudøver (se nedenstående aktørmodel), men den unge har fortsat behov for, at forældrene er der og agerer som forældre ved først og fremmest at have fokus på den unges trivsel og som en støtte til at navigere i branchen i forhold til de mange aktører.

Spillerforeningerne og 4player står til rådighed for uvildig rådgivning omkring forældrerollen og branchen.

Det vil for mange være hensigtsmæssigt at værne om forældrerollen ved ikke at påtage sig andre roller som eksempelvis agent, sportschef, mentaltræner, træner, fysioterapeut osv. Disse opgaver varetages typisk af klub eller andre, som det i stedet kan være hensigtsmæssigt at bakke op om, men også gå i dialog med, hvis den unge ikke trives, eller der foregår urimelige ting.

Udvalgte forældreråd til inspiration:

 • Det er jer der kender jeres barn bedst. Mind derfor klub, agent mv. om, hvad I mener, at de med fordel skal kende til omkring jeres barn. Det gælder særligt i de perioder, hvor de kan føle sig særlig udfordret af deres sport, uddannelse, familieforhold mv.
 • Tal med jeres unge menneske om vigtigheden af at fastholde deres interesse i andre livsområder (uddannelse, fritidsinteresser mv.) end sporten. Modarbejd en enstrenget karrierebane i sporten, der gør dem skrøbelige for forandringer på forskellige områder, og begrænser dem i at have et bredere livssyn og identitet. Det skal ses som led i deres personlige udvikling.
 • Forvent at klubben behøver jeres støtte til at løse hverdagslige opgaver for jeres unge menneske (f.eks. transport, kost, søvn). Sørg for at gøre opmærksom på, hvis der er noget der i for stor udstrækning begrænser jeres øvrige familieliv. Overvej hvad I som familie er i stand til, så I alle oplever sammenhæng i hverdagen.
 • Forbered jer på at der med øget fokus på sporten kan medfølge afsavn af diverse sociale aktiviteter (f.eks. deltagelse i familiearrangementer, ferier). Præsenter jeres ønsker om fritagelse for kampe eller træning i god tid, så en klub har større mulighed for at imødekomme dette ønske. Forvent ikke at det altid kan blive imødekommet.
 • Støt og udfordre jeres unge mennesker i at foretage et uddannelsesvalg på baggrund af deres interesser, forudsætninger og ambitioner, der på længere sigt hjælper dem til den tilværelse de ønsker sig. Mind dem om at træffe et uddannelsesvalg der ikke kun på kort sigt synes oplagt i kombination med deres sport. Der er en masse aktører der vil strække
  sig langt for, at de kan lykkes med den uddannelse som de finder mest relevant på uddannelsens egne præmisser.
 • Støt jeres unge mennesker i at få afsluttet deres ungdomsuddannelser. Hvis de ikke formår det, vanskeliggør det deres muligheder for at have sideløbende uddannelsesaktiviteter, og ikke mindst kvaliteten af deres post-sportskarriere.
 • Vær forberedt på at støtte op om de frustrationer og vanskeligheder jeres unge mennesker kan opleve ved at kombinere sport og uddannelse og et tidsmæssigt begrænset ungdomsliv. Støt dem i at finde en balance og hjælp dem med at prioritere mellem opgaver.
 • Vær opmærksom på at i takt med, at jeres unge mennesker nærmer sig senioreliten involveres I langt mindre i klubbernes praksis. Det sætter særligt ind efter U-15. Klubberne ønsker at selvstændiggøre spillerne, hvorfor de ofte foretrækker at tale med dem alene, men derfor har klubberne fortsat brug for jeres støtte til at løse hverdagslige opgaver for jeres unge mennesker, og være der hvis eller når spillerne ikke længere indgår i klubbens planer.
 • Tal med jeres unge mennesker om deres trivsel og vær opmærksom på symptomer på mistrivsel som eksempelvis ændringer i humør, ændringer i søvnmønster, udsving i vægt mv. Ved tegn på mistrivsel bør der tages kontakt til læge/fagfolk eller klub og/eller 4player for at få professionel hjælp. 4player har et værktøj, der kan være med til at belyse den aktuelle trivselstilstand.
 • Mind jeres unge mennesker om vigtigheden i at afstå for eventuelle fristelser til matchfixing, doping eller gambling.
 • Tal med jeres barn om deres brug af sociale medier i forhold til, hvordan de fremstiller sig selv og deler opslag og billeder med andre.

Kontakt Spillerforeningens eller Håndbold Spiller Foreningens rådgivere for uvildig rådgivning omkring kontrakt- og forsikringsforhold.

 

Model over aktører

For en ung elitesportsudøver kan der være mange forskellige aktører, der påvirker hverdagen og udøverens generelle udvikling. Derfor er det vigtigt at have et solidt fundament, når den unge spiller skal navigere heri.

Aktørerne vil det bedste for den unge, men det er relevant at gøre sig bevidst om hvilke interesser, de hver især har.

Nedenstående model er et eksempel på, hvor mange aktører der kan være i spil. Modellen baserer sig på fodboldmiljøet, men kan også anvendes i andre sportsgrene.

 

Unge i udlandet

Ved et skifte til udlandet kan det fortsat være muligt at uddanne sig og udvikle sig personligt. Et udenlandsophold kan måske endda være en særlig mulighed for at beskæftige sig med andet udover sporten, da denne tilværelse kan give mange timer alene mellem træning, kampe, rejser mv.

Aktiviteterne kan f.eks. bestå af uddannelse, hvor en ungdomsuddannelse kunne sættes op til det tempo, der passer den enkelte. Det kunne også være en anden onlineuddannelse. Der kan også arbejdes med mental sundhed ud fra diverse værktøjer, eller personlig udvikling, som tilpasses den enkeltes motivation og interesser.

Typiske spørgsmål fra forældre og spillere som 4player kan hjælpe til at besvare:

 • På hvilken måde er det muligt at gennemføre en uddannelse?
  • Skal man vælge klubbens uddannelsestilbud eller forankre uddannelse i Danmark?
  • Kan man genoptage en afbrudt ungdomsuddannelse?
 • Hvordan kan man være opmærksom på forskellige tegn og symptomer i forhold til eventuelle mentale udfordringer?
 • Hvilke muligheder er der for at lære et nyt sprog?
 • Hvordan kan man få en hverdag til at fungere?
 • Hvordan kan man etablere og fastholde sit sociale netværk?
 • Hvordan kan man arbejde med sin personlige udvikling for at modvirke en ensidig sportslig identitet?

4player har erfaring med, hvad der møder de unge ved et skifte til udlandet og kan rådgive herom. Det anbefales at der tages kontakt, så snart den unge står overfor et skifte til udlandet.

For hvad angår kontraktforhold, økonomi, pension og forsikring kontakt Spillerforeningens eller Håndbold Spiller Foreningens rådgivere for uvildig rådgivning herom.

Kontakt 4player

Har du spørgsmål eller behov for hjælp er du velkommen til at kontakte 4player.

Skriv til os direkte via mailformularen, eller se vores team under Kontaktpersoner.

Har du brug for hjælp?

33 12 11 28