Råd til forældre – hvorfor I som forældre er vigtige!

Det er ikke muligt at lave en one-size-fits-all model, der kan benyttes i enhver situation, hvorfor I må betragte vores udpegning af emner/områder som nogle gode råd som I forhåbentligt kan bruge til at få afklaring omkring jeres rolle som forældre.

Som udgangspunkt er det overordnede generelle råd, at I skal være meget opmærksom på jeres rolle som forældre, og det er vigtigt, at I agerer som forældre. I er IKKE; agent, sportschef, mentaltræner, træner, fysioterapeut osv. Disse opgaver varetager klubben og bak op omkring dette, og vær kun kritisk, hvis der foregår urimelige ting. Den vigtigste opgave som forældre er at spørge til jeres barns trivsel, og ikke agere som ovenstående roller. Det er det, de har brug for, og skal bruge jer til.

I skal være opmærksomme på, at alle ovenstående roller har en aktie i jeres barn, og de langt hen ad vejen vil det bedste for jeres barn, men at der kan komme situationer hvor klubben, agenter eller andre interessenter, varetager deres egen agenda. I tilfælde hvor I er i tvivl bør I altid kontakte en uvildig tredjepart, og i den forbindelse vil vi altid stå til rådighed.

Nedenstående emner er for jer vigtige at have for øje:

 • Det er jer der kender jeres barn bedst. Mind derfor klub, agent mv. om, hvad I mener, at de med fordel skal kende til omkring jeres barn. Det gælder særligt i de perioder, hvor de kan føle sig særlig udfordret af deres sport, uddannelse, familieforhold mv.
 • Tal med jeres unge menneske om vigtigheden af at fastholde deres interesse i andre livsområder (uddannelse, fritidsinteresser mv.) end sporten. Modarbejd en enstrenget karrierebane i sporten, der gør dem skrøbelige for forandringer på forskellige områder, og begrænser dem i at have et bredere livssyn og identitet. Det skal ses som led i deres personlige udvikling.
 • Forvent at klubben behøver jeres støtte til at løse hverdagslige opgaver for jeres unge menneske (f.eks. transport, kost, søvn). Sørg for at gøre opmærksom på, hvis der er noget der i for stor udstrækning begrænser jeres øvrige familieliv. Overvej hvad I som familie er i stand til, så I alle oplever sammenhæng i hverdagen.
 • Forbered jer på at der med øget fokus på sporten kan medfølge afsavn af diverse sociale aktiviteter (f.eks. deltagelse i familiearrangementer, ferier). Præsenter jeres ønsker om fritagelse for kampe eller træning i god tid, så en klub har større mulighed for at imødekomme dette ønske. Forvent ikke at det altid kan blive imødekommet.
 • Støt og udfordre jeres unge mennesker i at foretage et uddannelsesvalg på baggrund af deres interesser, forudsætninger og ambitioner, der på længere sigt hjælper dem til den tilværelse de ønsker sig. Mind dem om at træffe et uddannelsesvalg der ikke kun på kort sigt synes oplagt i kombination med deres sport. Der er en masse aktører der vil strække
  sig langt for, at de kan lykkes med den uddannelse som de finder mest relevant på uddannelsens egne præmisser.
 • Støt jeres unge mennesker i at få afsluttet deres ungdomsuddannelser. Hvis de ikke formår det, vanskeliggør det deres muligheder for at have sideløbende uddannelsesaktiviteter, og ikke mindst kvaliteten af deres post-sportskarriere.
 • Vær forberedt på at støtte op om de frustrationer og vanskeligheder jeres unge mennesker kan opleve ved at kombinere sport og uddannelse og et tidsmæssigt begrænset ungdomsliv. Støt dem i at finde en balance og hjælp dem med at prioritere mellem opgaver.
 • Vær opmærksom på at i takt med, at jeres unge mennesker nærmer sig senioreliten involveres I langt mindre i klubbernes praksis. Det sætter særligt ind efter U-15. Klubberne ønsker at selvstændiggøre spillerne, hvorfor de ofte foretrækker at tale med dem alene, men derfor har klubberne fortsat brug for jeres støtte til at løse hverdagslige opgaver for jeres unge mennesker, og være der hvis eller når spillerne ikke længere indgår i klubbens planer.
 • Tal med jeres unge mennesker om deres trivsel og vær opmærksom på symptomer på mistrivsel som eksempelvis ændringer i humør, ændringer i søvnmønster, udsving i vægt mv. Ved tegn på mistrivsel bør der tages kontakt til læge/fagfolk eller klub og/eller 4player for at få professionel hjælp. 4player har et værktøj, der kan være med til at belyse den aktuelle trivselstilstand.
 • Mind jeres unge mennesker om vigtigheden i at afstå for eventuelle fristelser til matchfixing, doping eller gambling.
 • Tal med jeres barn om deres brug af sociale medier i forhold til, hvordan de fremstiller sig selv og deler opslag og billeder med andre.

Kontakt Spillerforeningens rådgivere om kontrakt- og forsikringsforhold inden I lader jeres unge menneske underskrive en spillerkontrakt. Her er I sikret en uvildig rådgivning uden krav eller forventning om honorar eller lignende.

 

Model over aktører

For en ung elitesportsudøver kan der være mange forskellige aktører der påvirker hverdagen og udøverens generelle udvikling. Derfor er det også vigtigt at have et solidt fundament for en ung spiller der skal navigere i det.

Nedenstående model er et eksempel på hvor mange aktører der kan være i spil. Modellen baserer sig på fodboldmiljøet, men kan også trækkes ind i andre sportsgrene.

 

Unge i udlandet

Vi i 4player mener, at unge talenter fortsat skal have mulighed for at uddanne sig akademisk og udvikle deres almene livskvalifikationer i tilfælde af et skifte til en udenlandsk klub. Et udenlandsophold kan måske endda være en tiltrængt mulighed for at beskæftige sig med andet udover sporten, da denne tilværelse som oftest giver mange timer alene mellem træning, kampe, rejser mv.

Aktiviteterne kan f.eks. bestå af en uddannelsesaktivitet, så en ungdomsuddannelse gennemføres i det tempo, der passer den enkelte, eller andre online uddannelser. Det kan også bestå i at arbejde med sin mentale sundhed ud fra diverse værktøjer, eller sin personlige udvikling ud fra, hvad der motiverer, skaber passion, undren mv.

Typiske spørgsmål fra forældre og spillere som vi gerne hjælper med at besvare:

 • På hvilken måde er det muligt at gennemføre en uddannelse?
  • Skal man vælge klubbens uddannelsestilbud eller forankre uddannelse i Danmark?
  • Kan man genoptage en afbrudt ungdomsuddannelse?
 • Hvordan kan man være opmærksom på forskellige tegn og symptomer i forhold til eventuelle mentale udfordringer, såsom stress, depression, angst, ensomhed, søvnproblemer mv.
 • Hvilke muligheder er der for at lære et nyt sprog?
 • Hvordan kan man få en hverdag til at fungere?
 • Hvordan kan man etablere og fastholde sit sociale netværk?
 • Hvordan kan man arbejde med sin personlige udvikling for at modvirke en ensidig sportslig identitet?
 • Kontakt Spillerrådgivning (Allan Reese og Thomas Lindrup) for råd om følgende emner:
  • Kontraktforhold
  • Økonomi
  • Pension
  • Forsikring

Vi har stor erfaring med, hvad der møder de unge i denne situation, og hvilke problemstillinger der ofte træder frem, hvilket vi gerne vil indgå i en dialog med jer omkring. Det er for os vigtigt, at de unge arbejder og udvikler sig på andre livsområder end blot det sportslige, da vi ved, at det giver dem bedre forudsætninger for at lykkes hele vejen igennem deres tilværelse.

Kontakt os så snart, at den unge står overfor et skifte til udlandet (vigtigt at gøre det så tidlig som muligt i processen), så vi kan indlede en dialog om og understøtte udviklingen af de livsområder, der rækker udover sporten.

Kontakt 4player

Har du spørgsmål eller behov for hjælp er du velkommen til at kontakte 4player.

Skriv til os direkte via mailformularen, eller se vores team under Kontaktpersoner.

Har du brug for hjælp?

33 12 11 28